molyvos-lesbos-bezienswaardigheden

 

De Griekse geschiedenis in een notendop

De Griekse oudheid is één van de meest bekende ter wereld. Mede dankzij bekende goden, de Olympische Spelen en de bekende Griekse tempels. Je vindt hier handige informatie over de geschiedenis van Griekenland. Handig verdeeld per periode en fijn samengevat.

Hier is een beknopt overzicht van enkele belangrijke periodes in de geschiedenis van Griekenland:

Oudheid:
De basis van de huidige Griekse cultuur is gelegd door de vroegste beschavingen, zoals de Minoïsche beschaving op Kreta (circa 3000 – 1100 voor Christus). De Myceense beschaving (circa 1600-1100 v.Chr.) was één van de vroegste geavanceerde Griekse culturen en wordt vaak geassocieerd met de epische gedichten van Homerus, zoals de Ilias en de Odyssee.

De periode van de Griekse stadstaten (de zogenaamde polis) begon rond de 8e eeuw voor Christus en omvatte steden zoals Athene, Sparta, Korinthe en Thebe.

De Gouden Eeuw van Athene, onder leiderschap van figuren zoals Pericles in de 5e eeuw voor Christus zag de opkomst van de democratie, kunstvormen en filosofie. Mede onder leiding van bekende namen als Plato, Aristoteles en Socrates.

Griekenland werd geconfronteerd met invasies van de Perzen en daarna Alexander de Grote, die vervolgens een groot rijk stichtte dat zich uitstrekte van Griekenland tot aan India.


Hellenistische periode:
Na de dood van Alexander de Grote in 323 voor Christus viel zijn rijk uiteen in verschillende koninkrijken, geleid door zijn opvolgers, de Diadochen. Deze periode staat bekend als de Hellenistische periode. Het werd gekenmerkt door een versmelting van de Griekse cultuur met culturen uit het Midden-Oosten.


Romeinse en Byzantijnse overheersing:
Griekenland werd uiteindelijk opgenomen in het Romeinse Rijk in 146 voor Christus. Uit deze periode zijn nog steeds overblijfselen te bewonderen. Zoals bouwwerken als tempels en aquaducten.
In 330 na Christus verplaatste keizer Constantijn de hoofdstad van het Romeinse Rijk naar Byzantium, dat werd omgedoopt tot Constantinopel (het moderne Istanbul). Vanaf dit moment begon de Byzantijnse periode. Gedurende de Byzantijnse periode (330 – 1453 na Christus) was Griekenland het centrum van de oostelijke christelijke wereld, met zijn eigen taal, cultuur en religie.

bezienswaardigheden-lesbos-overzicht-leuke-uitjes-doen


Ottomaanse overheersing:
Vanaf de 15e eeuw werd Griekenland grotendeels geregeerd door het Ottomaanse Rijk, wat resulteerde in eeuwen van onderdrukking en verzet. De Griekse Onafhankelijkheidsoorlog brak uit in 1821 en leidde uiteindelijk tot de oprichting van het moderne Griekenland in 1830, hoewel sommige delen pas later werden bevrijd.


Moderne tijd:
Sinds de onafhankelijkheid heeft Griekenland een tumultueuze geschiedenis doorgemaakt, met politieke instabiliteit, oorlogen, dictaturen en economische uitdagingen. Zo werd Griekenland bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Griekse Burgeroorlog (1946 – 1949) tussen communistische en anticommunistische krachten.

Na deze tijd heeft het land gelukkig niet meer te maken gehad met oorlogen. In 1981 is het zelfs toegetreden tot de Europese Economische Gemeenschap (de huidige Europese Unie). Dit zorgde voor meer stabiliteit, al zijn er ook economische ups en downs geweest, waaronder de financiële crisis van 2008.

De geschiedenis van Griekenland is dus een verhaal van veerkracht, strijd en een voortdurende zoektocht naar identiteit in een steeds veranderende wereld.

molyvos-lesbos-centrum

 

Wat zijn bekende Griekse goden?

Tijdens een vakantie in Griekenland zal je vast wel één van de namen van bekende goden voorbij zien komen. Om de Griekse geschiedenis wat beter te begrijpen, vind je hier een handig overzicht van de bekendste Griekse goden:

Zeus:
De oppergod en heerser van de Olympische goden. Hij was de god van de hemel, bliksem en rechtvaardigheid.

Hera:
De koningin van de goden en de echtgenote van Zeus. Ze was de godin van het huwelijk, de geboorte en de koningin van de hemel.

Apollo:
De god van de zon, muziek, poëzie, geneeskunde en profetie. Hij was ook de leider van de Muzen, de negen godinnen van de kunsten.

Poseidon:
De god van de zeeën, aardbevingen en paarden. Hij was de broer van Zeus en heerste over de oceanen.

Athena:
De godin van wijsheid, oorlog en ambachtelijke kunst. Ze werd geboren uit het hoofd van Zeus en was de beschermster van de stad Athene.

Ares:
De god van oorlog, bloedvergieten en moed. Hij werd vaak gevreesd vanwege zijn wreedheid en brutaliteit.

Artemis:
De godin van de jacht, maan en wildernis. Ze was de tweelingzus van Apollo en een beschermster van de natuur en wilde dieren.

Hades:
De god van de onderwereld en heerser van de doden. Hoewel hij gevreesd werd, was hij niet kwaadaardig en voerde hij zijn taken als heerser van de doden oprecht uit.

Aphrodite:
De godin van liefde, schoonheid en verlangen. Ze werd geboren uit het schuim van de zee en had de kracht om liefde en verleiding te inspireren.

Hermes:
De boodschapper van de goden en de god van handel, dieven, reizigers en atleten. Hij stond bekend om zijn snelheid en slimheid.

 

Dit zijn enkele bekende voorbeelden maar uiteraard zijn er meer goden en godinnen in de Griekse mythologie. Ook zijn hebben een belangrijke rol gespeeld in het leven en de verhalen van de oude Grieken.

 

Wat is de Grieks Romeinse cultuur?

Met name uit de Romeinse tijd zijn tegenwoordig nog veel overblijfselen te zien. Niet alleen in de vorm van bouwwerken zoals tempels maar ook in de vorm van culturele zaken. Maar wat wordt eigenlijk bedoeld met de Grieks Romeinse cultuur?

De Grieks-Romeinse cultuur verwijst naar de gecombineerde culturele invloeden en tradities die ontstaan zijn uit de oude Griekse beschaving en het Romeinse Rijk. Deze cultuur ontwikkelde zich tijdens diverse eeuwen door wederzijdse invloeden tussen Griekenland en Rome. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de Grieks-Romeinse cultuur:

Taal en Literatuur:
De Griekse taal had een enorme invloed op de Romeinse cultuur. Waaronder op het gebied van wetenschap, filosofie en literatuur. Veel Griekse literaire werken werden vertaald in het Latijn. Zoals de bekende gedichten van Homerus, de filosofische geschriften van Plato en Aristoteles en de drama’s van Euripides en Sophocles.


Kunst en Architectuur:
De Romeinse architectuur werd sterk beïnvloed door de Griekse stijlen, met name de klassieke Dorische, Ionische en Korinthische zuilen.

Griekse beeldhouwkunst en mozaïeken werden bewonderd door de Romeinen, en veel Romeinse sculpturen waren geïnspireerd op Griekse modellen.

athene-wat-te-doen-zien


Religie en Mythologie:
Ook de Griekse mythologie werd deels overgenomen door de Romeinen. Al kregen sommige goden en godinnen in het Romeinse pantheon wel een “Romeins jasje”. equivalenten.

Veel van de Griekse mythen kregen in een bepaalde vorm een plek in de Romeinse religieuze verhalen.


Filosofie en Wetenschap:
Griekse filosofische ideeën, zoals die van Plato, Aristoteles en de Stoïcijnen, hadden een grote invloed op Romeinse denkers en intellectuelen. De Romeinen namen veel Griekse wetenschappelijke en wiskundige kennis over, en voegden daar vaak hun eigen inzichten aan toe.


 

Politiek en Bestuur:
De Romeinse politieke structuur, met zijn republikeinse instellingen en later het keizerrijk, had verschillende overeenkomsten met de Griekse politieke vormen. Zoals de democratie van Athene en de filosofieën van Plato en Aristoteles over staatsvormen.

De Grieks-Romeinse cultuur is een complexe en rijke erfenis die de westerse beschaving diepgaand heeft beïnvloed. Haar invloeden zijn nog steeds merkbaar in moderne kunst, literatuur, architectuur, filosofie en politiek.

athene-wat-doen-mooie-plekken

 

Tijdens een vakantie kan je de Griekse geschiedenis nog duidelijk zien. Niet alleen in hoofdstad Athene maar ook op de Griekse eilanden. Via het hoofdmenu vind je de (historische) bezienswaardigheden per eiland.

 

Wat zijn bekende Griekse uitvindingen?

Griekenland staat uiteraard bekend om de rijke geschiedenis op het gebied van de medische wetenschap. Maar zijn eigenlijk de bekendste Griekse uitvindingen? Je kunt het hier ontdekken:

De oude Grieken hebben tal van belangrijke uitvindingen en ontdekkingen gedaan die een blijvende invloed hebben gehad op de menselijke geschiedenis en vooruitgang. Hier zijn enkele van de meest opmerkelijke uitvindingen en ontdekkingen die aan de Grieken worden toegeschreven:

Democratie:
In Athene ontstond de eerste vorm van democratie in de 5e eeuw voor Christus. Burgers hadden een actieve rol in het bestuur en de besluitvorming van de stadstaat.

Olympische Spelen:
De oude Grieken organiseerden de Olympische Spelen, die begonnen in Olympia en teruggaan tot minstens 776 voor Christus. Deze waren gewijd aan de god Zeus en bestonden uit sportieve en culturele evenementen.

Westerse filosofie:
Griekse filosofen zoals Socrates, Plato en Aristoteles legden de basis voor de westerse filosofie door vragen te stellen over ethiek, politiek, metafysica en logica.

Wiskunde:
Griekse wiskundigen zoals Pythagoras (van de beroemde stelling), Euclides (van de Elementen) en Archimedes (van de wiskundige en natuurkundige ontdekkingen) hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van de wiskunde.

Theater:
De Grieken waren pioniers op het gebied van theater, met de introductie van tragedies en komedies. Ook tegenwoordig is dit nog duidelijk zichtbaar dankzij de overblijfselen van diverse theaters.

athene-mooie-bezienswaardigheden-plekken

 

Medische wetenschap:
De oude Grieken, zoals Hippocrates, worden beschouwd als de grondleggers van de moderne geneeskunde. Hippocrates wordt bijvoorbeeld vaak de “vader van de geneeskunde” genoemd vanwege zijn bijdragen aan de medische wereld. Hij heeft diverse ziekten geobserveerd en vervolgens zijn bevindingen en aanbevelingen vastgelegd.

Maritieme technologie:
De oude Grieken waren bekwaam in scheepsbouw en navigatie. Zo werden er geavanceerde schepen ontwikkeld. Zoals de welbekende galeien die werden gebruikt voor handel en oorlogsvoering.

Architectuur:
De Grieken hebben enkele van de meest iconische architectonische ontwerpen gemaakt. Op diverse plekken zijn nog goed behouden theaters te bewonderen. Maar ook vele kerken, kloosters en tempels.

athene-wat-doen-zien-leuke-dingen

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van bekende uitvindingen en ontdekkingen die de oude Grieken hebben gedaan en die een blijvende impact hebben gehad op de menselijke beschaving.

 

Waarom zijn er spanningen tussen Griekenland en Turkije?

De spanningen tussen Griekenland en Turkije zijn het gevolg van verschillende historische, geopolitieke, territoriale en etnische kwesties. Enkele van de belangrijkste oorzaken van deze spanningen zijn:

Territoriale geschillen:
Eén van de belangrijkste oorzaken van de spanningen tussen Griekenland en Turkije, zijn territoriale geschillen. Met name met betrekking tot de Egeïsche Zee. Beide landen hebben verschillende opvattingen over de maritieme grenzen en de bijbehorende economische zones en rechten. Dit heeft geleid tot conflicten over controle over eilanden, rotsformaties en territoriale wateren.

Cyprus kwestie:
Cyprus, een eiland in de oostelijke Middellandse Zee, is een duidelijk voorbeeld van de spanningen tussen Griekenland en Turkije. Na de Turkse invasie van Cyprus in 1974 en de daaropvolgende bezetting van het noordelijke deel van het eiland door Turkse troepen, is Cyprus verdeeld gebleven tussen de Grieks-Cypriotische en Turks-Cypriotische gemeenschappen. Dit heeft geleid tot diplomatieke spanningen en conflicten tussen de twee landen.

In de stad Nicosia is de strijd duidelijk zichtbaar. In het midden van de stad loopt namelijk de grens tussen het Griekse en Turkse gedeelte. Een bijzondere gewaarwording voor toeristen.

nicosia-cyprus

 

Etnische kwesties:
Griekenland en Turkije hebben ook een lange geschiedenis van etnische en culturele rivaliteit, die teruggaat tot de tijd van het Byzantijnse Rijk en het Ottomaanse Rijk. Deze rivaliteit heeft geleid tot diepgewortelde wederzijdse wantrouwen en conflicten, hoewel de relatie tussen de twee landen in de moderne tijd gecompliceerder is geworden.

Militaire spanningen:
Beide landen hebben een lange geschiedenis van militaire conflicten en rivaliteit, met inbegrip van confrontaties over luchtruim, maritieme grenzen en militaire manoeuvres in de regio. Deze spanningen worden verergerd door de aanwezigheid van militaire bases en troepen langs de grens tussen Griekenland en Turkije.

Geopolitieke factoren:
De strategische ligging van Griekenland en Turkije tussen Europa, Azië en het Midden-Oosten maakt de regio van groot geopolitiek belang. Beide landen spelen een rol in de geopolitieke rivaliteit tussen verschillende regionale machten, zoals Rusland, de Verenigde Staten en andere Europese landen, wat de spanningen verder kan verhogen.

Kortom, de spanningen tussen Griekenland en Turkije zijn een complex geheel van historische, geopolitieke en territoriale kwesties die moeilijk op te lossen zijn en die regelmatig tot diplomatieke geschillen en incidenten leiden.

 

Waar zijn mooie plekken om de Griekse geschiedenis te zien?

De Griekse historie is uiteraard merkbaar in de vorm van zaken als cultuur, kunst en religie. Maar geschiedenis in fysieke vorm is voor veel bezoekers de meest sprekende vorm. Gelukkig zijn er verdeeld door het land nog veel historische bouwwerken te zien. Je vindt hier een overzicht met voorbeelden.

De bekende Akropolis:
Een UNESCO-werelderfgoed en het meest iconische symbool van de oude Griekse beschaving, met de beroemde Parthenon-tempel gewijd aan Athena, de Erechtheion en andere oude monumenten.

Agora van Athene:
Het politieke, commerciële en sociale centrum van het oude Athene, waar bezoekers overblijfselen kunnen zien van oude stoïsche zuilengangen, tempels en stoa’s.

Beide bouwwerken staan in Athene. Meer informatie vindt je op de pagina over bezienswaardigheden in Athene.

athene-bezienswaardigheden-hoogtepunten-tips


Delphi:
Een belangrijke archeologische vindplaats en het heiligdom van Apollo, waar het beroemde Orakel van Delphi gevestigd was. Bezoekers kunnen de tempelruïnes, het theater en het stadion verkennen.
Delphi ligt in de centrale binnenlanden tussen de hoge bergen van het vaste land. Desondanks is het een druk bezochte bezienswaardigheid.


Olympia:
De geboorteplaats van de Olympische Spelen, met overblijfselen van tempels, beelden en de plaats waar de oude atleten concurreerden.
Olympia ligt op Peloponnesos, een groot schiereiland ten zuiden van het vaste land. Je vindt er ook historische bouwwerken zoals kastelen en kerken. Daarnaast uiteraard ook typisch Griekse dorpjes en stranden.


Knossos:
Een belangrijk centrum van de Minoïsche beschaving op Kreta, is het paleis van Knossos. Een bekende bezienswaardigheid op het grootste eiland van het land. In het paleis zijn onder andere prachtige fresco’s en complexe architectuur te zien.

Meer informatie vind je op de pagina over de highlights van Kreta.

geschiedenis-griekenland-info

 

Lepra eiland Spinalonga
Een andere historische bezienswaardigheid op Kreta is het eilandje Spinalonga. Ook wel bekend als het Lepra-eiland. Ooit werd het kleine eilandje namelijk gebruikt als opvangplek voor Lepra-patiënten. Dit is nog zichtbaar aan de vele bebouwing.

Ook kan je op Kreta een bezoekje brengen aan de archeologische musea in de stad Heraklion en de badplaats Chania.


Rotunda van Galerius:
Een oude Romeinse rotonde die oorspronkelijk diende als mausoleum voor keizer Galerius en later werd omgevormd tot een kerk en vervolgens een moskee. Te vinden op het eiland Thessaloniki.


 

Rhodos-stad
De hoofdstad van het geliefde eiland Rhodos heeft een goed behouden historisch centrum. Het is geheel omringd door goed behouden stadsmuren. Compleet met torens en kantelen. In het oude stadscentrum vind je nog diverse historische gebouwen. Op verschillende plekken waan je je nog even in het verre verleden.

Meer informatie vind je op de pagina over: wat je kan doen op Rhodos.

rhodos-stad-wat-doen-zien

 

Andere mooie historische bouwwerken zijn bijvoorbeeld:

• het goed behouden Aquaduct tussen de heuvels van eiland Lesbos
• de kloosters, kerken en opgravingen op bijna alle grotere eilanden
• Oude- en Nieuwe vesting, Spianadaplein en de kerken van Corfu-stad
• de vele historische bouwwerken in hoofdstad Athene
• het archeologische eilandje Delos vlakbij het bekende eiland Mykonos

 

Zoals je hebt kunnen zien staat Griekenland nog bol van historie. Op veel toeristische plekken zijn nog historische bezienswaardigheden te vinden. Via het hoofdmenu vind je meer informatie per bestemming.

© 2024 Griekenland Ontdekker.nl